Vi erbjuder även transporter till Spanien och Portugal då en stor del av våra medarbetare som före 1999 var verksamma i en annan Speditionsfirma hade specialiserat sig på transporter till dessa länder.

Vi är av den åsikten att Spanientransporter är av en speciell art då dessa kräver särkunskaper p.g.a bland annat sässongssvängningar vad beträffar lastkapaciteter m.m.  Vi har nöjet att erbjuder Er detta speciella kunnande som ackumulerats under en 25års period. Även dessa transporter är styckegods, del- och komplettransporter.